contact

 

 

Voor meer informatie en afspraken voor een behandeling en bestellingen van de holo lilo kunt u contact opnemen met:

 

Nancy Schonhage

de Slufter 128

2134 XK Hoofddorp

 

06-54 96 40 54

 

relax@meleva.nl

 

https://www.facebook.com/melevamassage

 

https://twitter.com/NancyMeLeva

linkedin

 

Als ik aan het werk ben kan ik de telefoon niet beantwoorden, spreek een bericht in dan bel ik je zo snel mogelijk terug. Of stuur een e-mail.

 

 

 

 

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Privacybeleid Me Leva

Me Leva is een massage/therapie en coaching praktijk. Via onze website bieden wij allerlei diensten aan bedrijven en consumenten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij in overleg met de cliënten daarbij samen met andere hulpverleners, paramedici of perimedische.

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 

•duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

•het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

•jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

•wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

•passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

•jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch06- 54 96 40 54

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18:00 uur

E-mailVia relax@meleva.nl

PostMe Leva, de Slufter 128, 2134 XK Hoofddorp

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze website jij kiest te gebruiken.

 

 

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

•naam

•bedrijfsgegevens

•e-mailadres

•functie

•geboortedatum

•gegevens over je medische en psychische situatie opgeslagen in je clienten/medische dossier.

•gegevens over je huidige privé en werk situatie opgeslagen in je clienten/medische dossier.

•geslacht

•IBAN

•informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier

•interesses

•leeftijd

•naam

•NAW-gegevens

•opleidingsniveau

•functie

•samenstelling huishouden

•technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites

•telefoonnummer

 

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 

•om jou de mogelijkheid te bieden diensten te bestellen via onze website.

•Om jou dossier te gebruiken voor intervisie doeleinden.

•om je klacht over Me Leva of je reactie op een klacht te verwerken.

•om je te benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen .

•om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij onze clienten en zo te bepalen welke producten of diensten wij gaan invoeren.

•om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.

•Om factureren te versturen.

•om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de website van Me Leva (zie ook het kopje profilering).

•om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses (zie ook het kopje profilering).

•om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

•om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.

•om onze website te verbeteren.

 

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de doorverwijzen naar andere zorgverleners. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor een optimale dienstverlening en verstrekken van optimale zorg.

 

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

Profilering en cookies

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen. Zoals de gegevens uit je cliënten dossier en online gegevens. Wij combineren deze gegevens ook met de gegevens die jij hebt achtergelaten op, of via een van de website van Me Leva, te weten: www.meleva.nl

 

Door jouw gegevens te combineren, van de websites van Me Leva en je clienten dossier. kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de website tonen, die aansluiten bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis.

Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen op de website te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.

 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.